Datum a čas

Dnes je středa, 18. 7. 2018, 20:37:36

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 7. 2018

zatazenosde

Bude zataženo, občas déšť nebo přeháňky, v Čechách většinou polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 20 až 24°C, v Čechách místy 27°C, na SV a V kolem 16 až 20°C. Noční teploty 15 až 11°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigace

Obsah

Žádosti o informace

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:


 

 • Písemně: Plzeňská 88, 33214 Chotěšov
 • Osobně: Plzeňská 88, 33214 Chotěšov
 • e-mailem: podatelna@obec-chotesov.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@obec-chotesov.cz
 • Telefonicky:+420377900421, +420377183711 

Kontakty na úřad obce naleznete zde...

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.5,písm.c)-7dní
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 5, písm. b) - 30 dnů
 • Lhůta pro vyřízení stížnosti ( § 16a odst. 3) - 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů
   

Termíny:

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002 
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
   

Kdo může o informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá
 

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne

 • jedná-li se o utajovanou informaci (§7 zák. č. 106/1999)
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství dle §17 zákona 513/1991 Sb.Aby se jednalo o obchodní tajemství musí daná informace splňovat tyto kritéria (skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy; souvisehjící s podnikem; mající skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu; není v příslušných obchodních kruzích běžně dostupná; má být podle vůle podnikatele utajena; podnikatel odpovídajícím způsobem její utajení zajišťuje)
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán
   

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
   

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
   


 

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
   

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele 
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
   

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
   

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvoláních i stížnostech rozhoduje dle § 16a nadřízený orgán (krajský úřad), 
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

Žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - vypořádání žádostí podaných v r. 2018:

 ► Vypořádání žádosti ze dne 4.4.2018 - zde

 ► Vypořádání žádosti ze dne 11.7.2018 - zde

 

Žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - vypořádání žádostí podaných v r. 2017:

 ► Vypořádání žádosti ze dne 21.2.2017 - zde

 ► Vypořádání žádosti ze dne 15.6.2017 - zde

 ► Vypořádání žádosti ze dne 7.7.2017 - zde

 ► Vypořádání žádosti ze dne 7.7.2017 - zde

 ► Vypořádání žádosti ze dne 16.8.2017 - zde